AdSense
reklamní síť od společnosti Google. Cílem je zobrazovat reklamní plochy na základě obsahu.
alexa Rank
měří přibližnou návštěvnost webové stránky. Čím je číslo menší, tím je návštěvnost větší. Rank se měří na celou doménu, díky jeho nepřesnosti se jedná pouze o informativní údaj.
bannerová reklama
je grafická forma internetové reklamy. Má různé standardizované rozměry.
cílová stránka
anglicky Landing page, označuje web stránku, na kterou se návštěvník dostane po kliknutí na reklamu.
CTR
(Click Through Rate) údaj informuje o efektivitě kampaně. Sleduje podíl prokliků k počtu zobrazení reklamy.
Google Analytics
nástroj pro sledování návštěvnosti webové stránky a dalších přidružených informací.
hlavní stránka
nebo index je úvodní stránka, kam se návštěvník dostane po kliknutí na doménu.
imprese
zobrazení reklamní plochy ve viditelné nebo neviditelné části načtení stránky. Návštěvník ji nemusí vidět, ale i tak se jako imprese počítá.
inzerent
osoba nakupující reklamní plochy s cílem prezentovat službu nebo produkt.
live reklama
reklama zobrazující se aktuálně na zakoupené ploše.
klíčové slovo
slovo nebo fráze, kterou používají internetoví inzerenti na cílení reklam. Klíčové slovo také charakterizuje danou webovou stránku.
konverze
sleduje požadovanou akci, kterou má návštěvník vykonat. Nestačí pouze kliknutí na reklamu, musí vykonat určitou úlohu například v podobě nákupu.
konverzní poměr
sleduje podíl uživatelů, kteří provedli určitou akci, na celkový počet prokliků na reklamu.
míra odchodu
odpovídá procentu návštěv, při kterých došlo k odchodu z webové stránky již při návštěvě na úvodní stránce
phoTextová reklama
reklama kombinující textové a grafické prvky.
podvodní klikání
klikání na reklamní plochy s cílem získání větších plateb pro vydavatele webové stránky. Jedná se také o klikání za účelem poškození vydavatele.
podstránka
další stránka, na níž se uživatel dostane po kliknutí z úvodní stránky, ale zároveň přitom návštěvník neopustí danou webovou stránku.
PPC
zkratka z anglického Pay per Click. Internetová reklama placená na základě prokliků.
proklik
kliknutí na reklamní plochu.
reklamní kampaň
nadefinování atributů reklamy. Kde se má zobrazovat, kdy se má ukončit, co se bude zobrazovat atd.
ROI
(Return on Investment) je výpočtem míry návratnosti prostředků investovaných do reklamy. Obvykle se vyjadřuje v procentech, je vyjádřením úspěšnosti či neúspěšnosti prostředků vložených do reklamy. Jednoduchý vzorec vypadá takto: (zisk / investice) * 100.
rotace
vyjadřuje skutečnost, kdy se na jedné reklamní ploše zobrazuje po každém novém zobrazení webové stránky jiná reklama.
skyscraper
vertikální reklamní banner obvykle o rozměru 120×600 px.
správce
nebo webmaster je osoba starající se o chod webové stránky.
stav reklamy
informuje o aktuálním provádění s reklamní kampaní.
textová reklama
reklama obsahující pouze textové informace.
UIP
(Unique IP), udává hodnotu zobrazení reklamy unikátnímu uživateli. Další započtení tohoto uživatele proběhne až za určitou časovou dobu.
URL
adresa webové stránky.
unikátní návštěvník
návštěvník, který minimálně jednou za měřené období (den, týden, měsíc) navštívili danou web stránku.
viditelná pozice
zobrazení reklamy hned po načtení webové stránky bez rolování pro rozměry 1024×768 px
vydavatel
vytváří obsah pro webové stránky
zobrazení
každé zobrazení reklamy.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. dobře